Velkommen til SIFs klubblad

Her kan du læse de forrige nyheder i SIF samt holde dig opdateret om de kommende klubblade

Om SIF´s klubblad – Klub Nyt


Klub Nyt er Sindal Idrætsforenings blad. Bladet er er udkommet siden 1980 som gratis omdelt blad i Sindal by. Bladet er tilgængeligt i Sindal hallens café og i foreningens klubhus. Bladet udkommer i 1.650 eksemplarer og trykkes på Sindal Grafisk. Frivillige hjælpere omdeler bladet i de 27 ruter, som byen er opdelt i.


Bladet støttes med annoncetegning af sponsorer – handels og erhvervsliv i Sindal og omegn. Indlæg til bladet kommer fra en bred kreds af interesserede, men primært fra foreningens ledelse samt træner/lederstaben. Bladet omdeles ca. 2-3 uger efter deadline, idet der er en produktions- og omdelingstid for bladet.

Indlæg til klubnyt sendes til rekationen:

Erik Blok


Redaktør Klubnyt


Mobil: 41 68 60 83

E-mail: bente.erik.blok@gmail.com

Deadline for 2021:


Blad nr. 1: d. 17. marts

Blad nr. 2: d. 25. august