Sindal Idrætsforening
Æresmedlemmer

Æresmedlemmer af Sindal Idrætsforening


Udnævnelsen af æresmedlemmer er indføjet i SIF's vedtægter. Før 2006 var det generalforsamlingen, som traf afgørelse om æresmedlemsskab. Nu er det en enig bestyrelse, som træffer denne afgørelse.

 

Med udnævnelsen af et medlem til æresmedlem påskønner Sindal Idrætsforening medlemmets mangeårige medlemskab af foreningen og/eller medlemmets særlige indsats for foreningen enten som aktiv idrætsudøver, i træner- eller ledergerning eller som aktiv frivillig hjælper. Kendetegnende for et æresmedlem er også, at medlemmet i alle henseender og af hjerte og sind er SIF'er og altid har repræsenteret foreningen på værdig vis.

 


SIF har gennem tiden udnævnt følgende til æresmedlemmer:

Jens Mathiasen

1984

(død 1995)

Jørn Rømer

1987

(død 2019)

Erik Graabæk

1994


Gundhild Jensen

1997


Kurt Nørbalk

2007

(død 2017)

Villy Kurt Nielsen

2007


Lisbeth Kveiborg

2007


Annemarie Johansen

2007


Erik Blok

2010


N.C. Mortensen

2011


Ulla Magersholt

2012


Preben Westmark

2016

(død 2022)

Niels Christian Jensen

2019


Elsebeth Poulsen

2019


Jane Christensen

2020

Kaj Larsen

2020

Birthe Larsen

2021


Erik Rømer

2022


Mogens Fonseca

2024