SIFs venner

Erik Blok


Formand for SIFs venner


Mobil: 41 68 60 83

E-mail: bente.erik.blok@gmail.com


Sindal Idrætsforenings Venner er en støtteforening til Sindal Idrætsforening. Foreningen blev stiftet d. 24. marts 1969.

 

Formål: Det er foreningens formål at virke til gavn for sporten inden for Sindal Idrætsforenings rammer.

 

Formålet opfyldes bl.a. ved at yde økonomisk støtte til forskellige aktiviteter i Sindal Idrætsforening. Det kan være til børn og unges deltagelse i sportsstævner med deltagerbetaling, nyanskaffelser til lokaler og anlæg samt vedligeholdelse heraf, jubilæer og udnævnelse af årets SIFer.

 

Ansøgning om tilskud: Sindal Idrætsforening forretningsudvalg eller de sportslige afdelinger kan søge om tilskud ved beskrivelse af det formål, som ønskes støttet. Ansøgningen indsendes forud til et bestyrelsesmedlem og senest den 15. i måneden før et bestyrelsesmøde.

 

Kontingent: Det årlige kontingent udgør kr. 50,00 pr. person.

 

Aktiviteter: Markedstombola (i samarbejde med Rideklubbens Venner), salg af julekalendere.

Sindal IF | Adresse:  Parallelvej 14, 9870 Sindal | CVR nummer 29 35 85 16