SIFs venner

Sindal Idrætsforenings Venner er opløst som forening ved en ekstra ordinær generalforsamling den 11. juni 2019. 


Foreningen kan videreføres hvis interesserede indenfor en 3-årig periode ønsker at stifte en ny forening med samme formål. Henvendelse herom til Sindal Idrætsforenings formand. 


Aktiviteterne i SIF´s venner videreføres af Sindal Idrætsforening. Sindal Idrætsforenings Venner er en støtteforening til Sindal Idrætsforening. Foreningen blev stiftet d. 24. marts 1969.

 

Formål: Det er foreningens formål at virke til gavn for sporten inden for Sindal Idrætsforenings rammer.

 

Formålet opfyldes bl.a. ved at yde økonomisk støtte til forskellige aktiviteter i Sindal Idrætsforening. Det kan være til børn og unges deltagelse i sportsstævner med deltagerbetaling, nyanskaffelser til lokaler og anlæg samt vedligeholdelse heraf, jubilæer og udnævnelse af årets SIFer.

 

Ansøgning om tilskud: Sindal Idrætsforening forretningsudvalg eller de sportslige afdelinger kan søge om tilskud ved beskrivelse af det formål, som ønskes støttet. Ansøgningen indsendes forud til et bestyrelsesmedlem og senest den 15. i måneden før et bestyrelsesmøde.

 

Kontingent: Det årlige kontingent udgør kr. 50,00 pr. person.

 

Aktiviteter: Markedstombola (i samarbejde med Rideklubbens Venner), salg af julekalendere.