Æresmedlemmer af Sindal Idrætsforening

 

Udnævnelsen af æresmedlemmer er indføjet i SIF's vedtægter. Før 2006 var det generalforsamlingen, som traf afgørelse om æresmedlemsskab. Nu er det en enig bestyrelse, som træffer denne afgørelse.

Med udnævnelsen af et medlem til æresmedlem påskønner Sindal Idrætsforening medlemmets mangeårige medlemskab af foreningen og/eller medlemmets særlige indsats for foreningen enten som aktiv idrætsudøver, i træner- eller ledergerning eller som aktiv frivillig hjælper. Kendetegnende for et æresmedlem er også, at medlemmet i alle henseender og af hjerte og sind er SIF'er og altid har repræsenteret foreningen på værdig vis.

 

SIF har gennem tiden udnævnt følgende til æresmedlemmer:

Jens Mathiasen

1984

(død 1995)

Jørn Rømer

1987

 

Erik Graabæk

1994

 

Gundhild Jensen

1997

 

Kurt Nørbalk

2007

(død 2017)

Villy Kurt Nielsen

2007

 

Lisbeth Kveiborg

2007

 

Annemarie Johansen

2007

 

Erik Blok

2010

 

N.C. Mortensen

2011

 

Ulla Magersholt

2012

 

Preben Westmark

2016

 

Niels Christian Jensen

2019

 

Elsebeth Poulsen

2019

 

Sindal IF | Adresse: Parallelvej 14, 9870 Sindal | CVR nummer 29 35 85 16